Śledź nas na:Schemat tragedii greckiej na przykładzie twórczości Sofoklesa

Wypowiedź na temat: Schemat tragedii greckiej na przykładzie twórczości Sofoklesa.

Sofokles realizuje dokładnie schemat tragedii greckiej, stosuje wszystkie reguły:

  • czasu – akcja trwa od świtu do zmierzchu,

  • miejsca – wszystko rozgrywa się przed pałacem króla Teb, wieści z zewnątrz przynosi posłaniec,

  • akcji – mamy do czynienia z jednym, wiodącym wątkiem rozwijającym się wokół rozkazu Kreona i czynu Antygony

Zachowuje kolejność

  • prolog, parodos, epejsodiony, statsimony, exodos

  • istotą zdarzeń jest tragizm Antygony, Kreona – w rezultacie katastrofa bohaterów

  • na scenie znajdują się równocześnie najwyżej 3 postacie

  • bohaterowie nie ulegają przemianom – przez cały czas trwają przy swych racjach i poglądach

  • zawiązaniem akcji jest rozkaz Kreona i złamanie go, punktem kulminacyjnym, ujawnienie i wyrok skazujący sprawę – Antygonę, w rozwiązaniu śmierć dosięga głównych bohaterów poza Kreonem, który pozostaje samotny, obarczony odpowiedzialnością za zaistniałe wypadkiZobacz także